Corporate Finance

Aankoop en verkoop bedrijf

Aankoop en verkoop bedrijf

Begeleiding bij bedrijfsverkoop

Bij de aan- en verkoop van een bedrijf trekken we als team samen met u op. We begeleiden uw bedrijfsverkoop van A tot Z:

  • We stellen een (anoniem) profiel op van uw onderneming. In geval van verkoop stellen we een verkoopmemorandum voor u op.
  • Via ons uitgebreide netwerk selecteren we mogelijk geïnteresseerde kopers of verkopers.
  • Staat een ondernemer open voor bedrijfskoop of bedrijfsverkoop, dan starten we het onderhandelingsproces. In dit proces voeren we namens u of samen met u de regie. In geval van koop verrichten we een due diligence-onderzoek al dan niet samen met uw huisaccountant.
  • Komen de wensen van koper en verkoper samen, dan verzorgen we – in samenspraak met bijvoorbeeld uw huisadvocaat – ook de contractuele afwikkeling. Van intentieverklaring tot overnameovereenkomst en closing bij de notaris.
  • Vanzelfsprekend bemiddelen we ook bij de (her)financiering.

Interesse? Neem direct contact met ons op

Tel. +31 (0) 24 378 15 36