Strategie en Organisatie

Bedrijfsadvies

Organisatieadvies

Toekomst- en resultaatgericht

Op basis van een fundamentele inzichten helpen wij bedrijven naar betere resultaten en een gezonde toekomst. Daarbij beperken we ons niet tot het maken van een plan, ook de uitvoering begeleiden we intensief. We kijken daarbij of het bedrijf goed is ingericht en georganiseerd voor de markt waarin het opereert en de producten die het voortbrengt.

Zijn er problemen? Dan lossen we die samen met u op. Met een duidelijke koers, ambitie en voor iedereen een duidelijk rol in het te behalen resultaat. Zo leren we uw bedrijf om in nieuwe tijden te blijven functioneren. Ook zonder onze hulp.

Strategy Learning

Projecten van grotere omvang worden uitgevoerd onder het label van The New Strategy Group. We gebruiken daarvoor het concept van Strategy Learning en gebruiken geƫigende software (www.newstrategygroup.com).

Interesse? Neem direct contact met ons op

E-mail: w.koeleman@genium.nl

Tel. +31 (0) 6 51 54 87 63