Strategie en Organisatie

Talentonderzoek

Talentonderzoek

De juiste persoon op de juiste plek

Iedereen is geschikt, de vraag is alleen waarvoor. Veel medewerkers gebruiken hun talenten niet volledig. Genium onderkent dat talenten van ondernemers of medewerkers belangrijker zijn dan competenties. Om medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen, op elke positie in elke organisatie, kunnen wij op individueel niveau talentonderzoek uitvoeren. Ook voor ondernemers, het samenstellen van managementteams of mensen die overwegen de stap naar ondernemerschap te zetten. We leren met het talentonderzoek de kandidaten inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten en hoe deze het beste kunnen worden ingezet. Voor hun eigen welzijn. Op die manier kan iemand zelf de beste keuzes maken.

Interesse? Neem direct contact met ons op?

E-mail: w.koeleman@genium.nl

Tel. +31 (0)6 51 54 87 63