MKB Topsectoren gaat weer open

21-04-2014: Het MIT-programma (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) gaat binnenkort weer open voor het innovatieve MKB. Per topsector zijn keuzes gemaakt uit verschillende instrumenten: Kennisvouchers, IPC-projecten, haalbaarheidsstudies of R&D-samenwerkingsprojecten.  Dit alles om het Nederlandse topsectorenbeleid verder invulling te geven en bij te dragen aan het innovatie-klimaat in Nederland

Leave a Reply